Welkom

op de website van de TTV Papendrecht!

Op deze website vindt u informatie over onze vereniging,
zoals bestuurssamenstelling, speelavonden, onze geschiedenis en de locatie.
Enkele foto's geven een indruk van onze gezellige vereniging
Tevens is er actuele informatie over de competitie: uitslagen, standen en persoonlijke resultaten.
Tenslotte kunt u in de agenda lezen welke teams wanneer moeten spelen
en wanneer er toernooien en andere evenementen gepland staan.
Opzeggen lidmaatschap: zie rubriek Informatie - lid worden
Ongewenst gedrag ? Meld dit bij het vertrouwenspunt van het NOC/NSF

HomeNieuwsInformatieEn dan ditCompetitieAgendaFoto'sContactSponsors

Bestuurswisseling tijdens bedaarde ledenvergadering
31 mrt
2010

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn er door de leden over het gevoerde beleid in 2009 geen noemenswaardige op- of aanmerkingen geuit.
Enkele vragen werden naar tevredenheid beantwoord. Ook de penningmeester kon voor zijn aktiviteiten worden gedecharcheerd.

Bestuurslid Frank van Wijngaarden was regulier aftredend en kon zich helaas niet voor een herverkiezing beschikbaar stellen. Gelukkig heeft Jeffrey de Bosscher (foto) zich voor de vacature aangemeld en de gehele vergadering steunde zijn initiatief. Jeffrey werd daarom ook met algemene stemmen benoemd als bestuurslid.

In de eerstkomende bestuursvergadering zullen de functies opnieuw bemand worden, het ligt in de bedoeling dat Jeffrey de portefeuille jeugdzaken gaat beheren.