Welkom

op de website van de TTV Papendrecht!

Op deze website vindt u informatie over onze vereniging,
zoals bestuurssamenstelling, speelavonden, onze geschiedenis en de locatie.
Enkele foto's geven een indruk van onze gezellige vereniging
Tevens is er actuele informatie over de competitie: uitslagen, standen en persoonlijke resultaten.
Tenslotte kunt u in de agenda lezen welke teams wanneer moeten spelen
en wanneer er toernooien en andere evenementen gepland staan.
Opzeggen lidmaatschap: zie rubriek Informatie - lid worden
Ongewenst gedrag ? Meld dit bij het vertrouwenspunt van het NOC/NSF

HomeNieuwsInformatieEn dan ditCompetitieAgendaFoto'sContactSponsors

De geschiedenis van de TTV Papendrecht

Op 1 december 1946 werd door onze oud- en Erevoorzitter Leen Rietveld, als onderdeel van de personeelsvereniging Aviolanda, een tafeltennisvereniging opgericht. Direct na de oorlogsjaren was er grote behoefte aan ontspanning en rezen de personeelsverenigingen als paddestoelen uit de grond. Voor de goede orde: Aviolanda was de vliegtuigfabriek gevestigd aan de Veerdam te Papendrecht. Aviolanda en Fokker waren de twee vliegtuigfabrieken die ons land rijk was. In de jaren 1969/1970 is Aviolanda door Fokker overgenomen.

Er werd in de pas opgerichte tafeltennisvereniging gestart door een zestal liefhebbers van de sport in de kantine van Aviolanda aan de Veerdam. Om te kunnen spelen dienden de tafels en stoelen plaats te maken voor de tafeltennistafel(s). De in die periode bestaande Federatie van Personeels Verenigingen Dordrecht en Omstreken organiseerde destijds een Bedrijfstafeltenniscompetitie. Hieraan ging "Aviolanda" deelnemen met 3 teams. Na de oprichting in 1951 van de Nederlandse TafelTennis Bond (NTTB), afdeling Dordrecht, ging de bedrijfscompetitie over in de door de NTTB georganiseerde (uitgebreidere) competitie. Voor die tijd namen reeds enkele verenigingen deel aan de competitie van de NTTB, afdeling Rotterdam. We noemen hier als voorbeelden de thans niet meer bestaande verenigingen: Robaver, Victoria, Lips, E.M.F., Effect en V.O.Z. De Victoria-kantine was destijds en lang daarna het bolwerk van de tafeltennissport.

De afdeling Dordrecht van de NTTB groeide gestaag en daarmee ook de vereniging "Aviolanda". Met steeds meer teams werd aan de competitie deelgenomen. In de jaren `60 en `70 werden dit zelfs 15 tot 16 teams, waaronder 2 damesteams. Er kon met recht worden gezegd dat "Aviolanda" de sterkste en tevens de grootste tafeltennisvereniging van de afdeling was. Het waren allemaal seniorenteams. In die tijd werd er voor de jeugd nog geen competitie georganiseerd, dit kwam pas veel later.

Na 1961 kreeg de vereniging een nieuw onderkomen in een geheel nieuwe kantine van Aviolanda, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstonden. Zo konden er meer tafels worden geplaatst en verhoogde het gezellig toeven in deze kantine dermate, dat ook niet-personeelsleden van Aviolanda lid werden van de tafeltennisvereniging. Hoewel de vereniging in beginsel uitsluitend toegankelijk was voor werknemers van Aviolanda en hun gezinsleden, ging het bestuur van de Personeelsvereniging later akkoord met het beperkt toelaten van leden van "buitenaf". Het streven om hoger te gaan spelen, waardoor de naam van "Aviolanda" steeds bekender werd, speelde hier mee. Het gevolg was een sterke toename van het aantal leden, waaronder zeer sterke spelers/sters.


Een foto uit de periode Aviolanda van ca. 1966. Staande v.r.n.l.: Geert Muilwijk, Wim Teeuwisse en Gijs Ton. Zittend van rechts naar links: Wim Staat, Huub Ahaus, Bram Heymans, Dick Mookhoek, Daaf Mookhoek en Jan Schoon.
Het zal oudere leden ongetwijfeld bekend zijn, dat dit toernooi gedurende de jaren 1957/1960 werd gespeeld in gebouw "De Kunstmin" in Dordrecht. In de beginjaren werd de balzaal hiervan gebruikt en konden er 9 tafels worden geplaatst. In verband met de groei van het ledenbestand en de uitgroei van het toernooi werd dit aantal al spoedig te gering om goed te kunnen functioneren en kon het toneel en de gangen van het gebouw eveneens in gebruik worden genomen. Met deze extra ruimte konden er in totaal 17 tafels worden geplaatst. Dit gebouw had echter een nadeel: de vloer van de balzaal was, zoals begrijpelijk, vaak te glad omdat er op andere tijden werd gedanst. Bij het openen van een nieuwe kantine van "Aviolanda" werd om die reden dan ook gedacht aan de mogelijkheid om het toernooi en uiteraard ook de vereniging daarheen te verplaatsen.

De moeilijkheid was echter, dat er in de kantine slechts plaats was voor 9 tafels. Een aantal dat ontoereikend was om het inmiddels sterk uitgegroeide kersttoernooi in een dag te spelen. De tafeltennisvereniging werd dan ook in de gelegenheid gesteld om dit evenement over twee dagen te verdelen. In de regel werd het toernooi op de Zaterdag voor kerstmis gestart en afgewerkt op tweede kerstdag.

De training van de leden werd gedurende een lange periode door de uit Schiedam afkomstige Arie Zuidgeest verzorgd. Zijn spelkwaliteiten waren van dien aard, dat hij in een van de hoogste teams van de vereniging in de competitie uitkwam. De sterkte van vele spelers stond op een dermate hoog peil, dat het eerste team een plaats had in de landelijke competitie, terwijl de teams 2 tot en met 6 op het niveau van de eerste klasse speelden. Hieruit blijkt, dat reeds in die tijd het probleem al bestond dat drie of vier teams van Aviolanda in een poule moesten spelen.

Het einde van tafeltennisvereniging Aviolanda, althans de tenaamstelling, kwam in 1970. De vliegtuigfabriek "Aviolanda" ging op in "Fokker" waardoor de naam Aviolanda verdween. De personeelsvereniging, waarvan de tafeltennisclub en de voetbalvereniging een onderdeel vormden, ging uiteraard eveneens op in "Fokker". Dit had tot gevolg dat beide verenigingen, waarvan het ledenbestand voor het merendeel uit buitenleden bestond, het veld moesten ruimen. De voetbalvereniging veranderde haar naam in "Drechtstreek" en mocht, zij het na veel tegenwerking van de gemeente, uiteindelijk spelen op de velden in de Oostpolder.


Voor de tafeltennisvereniging werd een plaats gevonden in het gymnastieklokaal "De Kooy" aan de Pieter Zeemanlaan, alwaar heden ten dage nog wordt gespeeld. Het aangebouwde, verwaarloosde wijklokaaltje mocht als ontspanningsruimte worden gebruikt. De gedwongen verhuizing bracht met zich mee, dat verscheidene problemen moesten worden overwonnen. Bijvoorbeeld de contributieverhoging, immers de vereniging was zelfstandig geworden en diende voor alle kosten op te komen. Zo waren er ook het wijkzaaltjebeheer, de verduistering in de zaal en de mensen die tegenover de zaal woonden mocht geen overlast worden bezorgd. Nu er van bedrijfswege niet meer op hulp viel te rekenen, werd er van de leden verwacht bereid te zijn tot zelfwerkzaamheid voor de vereniging. Er werd in die tijd reeds een bardienst ingesteld. De destijds bestaande beginproblemen zijn successievelijk opgelost. De gebruiksuren van de zaal kon worden uitgebreid en de kantine werd leefbaar gemaakt.

In het jaar 1973 heeft het toenmalige bestuur een sponsor weten aan te trekken, nl. Olie Maatschappij "Frisol". Uiteraard had deze maatschappij wel een aantal voorwaarden, bijv. de naam van onze vereniging diende te worden veranderd in TTV Frisol/Aviolanda en het speelniveau diende te worden opgevijzeld, dit laatste voor de naambekendheid van de maatschappij. Uit Rotterdam e.o. werden drie "topspelers" aangetrokken, die de plaats van het eerste team innamen. Dit team, dat bestond uit de spelers Jan Tuinenburg, Ger Geerling (beiden uit Rotterdam) en Peter van Wijk (uit Schiedam), bracht het tot de Hoofdklasse, wat voor die tijd zeer hoog was.

Na een periode van drie jaar verbrak Olie Maatschappij Frisol het sponsorcontract en werd de naam van de vereniging omgedoopt tot de huidige: "TTV Papendrecht". De drie aangetrokken spelers, die na het verbreken van het sponsorcontract hun lidmaatschap bij onze vereniging opzegden, hebben onze vereniging, maar ook de afdeling Dordrecht, veel propaganda bezorgd. Zij gaven goede, sterke wedstrijden te zien; gaven demonstraties en namen de trainingen van andere verenigingen waar.

Inmiddels is onze vereniging gesetteld aan de Pieter Zeemanlaan en behoort thans nog steeds tot de grotere en sterkere clubs in de regio Dordrecht. Naast goede resultaten in de competitie staat de gezelligheid bij de TTV Papendrecht eveneens hoog in het vaandel.

Bekende spelers
Bekende en betere spelers uit de beginperiode en later waren: De broers Daaf en Dick Mookhoek, Geert Muilwijk, Kalman Kuhn, Wim Teeuwisse, Bram Heyman, Jopie Medenbach, Arie Stehouwer, Arie Zuidgeest, Huub Ahaus, Jan Schoon, Jaap v.d. Graaf, Teus v.d. Have, Gijs de Heer en Gijs Ton. Andere leden uit die tijd die thans nog lid zijn: Gert (Moos) Markesteijn en André Voskuijl.

Contacten
In de jaren 1960 - 1970 werd er een vriendschappelijk contact onderhouden met de tafeltennisvereniging "Retzen", afkomstig uit Bad Salzuflen in Duitsland. Gedurende genoemde periode werd er voor een weekend regelmatig koers gezet naar Duitsland en werden de leden met aanhang van TTV Retzen even zoveel keren door ons ontvangen. De feestavondjes na afloop van de wedstrijden waren zeer in trek. In de jaren `80 zijn er ook contacten geweest met de partnerstand van Papendrecht: Blomberg, eveneens uit Duitsland. Ook bestond (zelfs nu nog) een sportuitwisseling (diverse sporten) met de stad Hastings uit Engeland. Dordrecht en Hastings zijn ook partnersteden. Een onderdeel van de uitwisseling bestond uit tafeltennis. De NTTB afdeling Dordrecht heeft in het verleden en ook nu nog leden van onze vereniging uitgenodigd om aan de uitwisseling deel te nemen. Een voorwaarde is wel, dat zij, wanneer de Engelsen naar Nederland kwamen, dan wel als gastheer optreden. Destijds werd het als een eer beschouwd wanneer men voor dit evenement werd uitgenodigd. In 1996 werd voor dit evenement een kroonjaar bereikt, toen vond de uitwisseling namelijk voor de 50ste maal plaats.

Voorzitters
De vereniging heeft de volgende voorzitters gehad:
1946 - 1976 Leen Rietveld, oprichter, ere-voorzitter
1976 - 1978 Huib Krommenhoek
1978 - 1986 Jan Schoon, lid van verdienste
1986 - 2003 Niek van Westen
2004 - 2016 Jan van Dalen, erelid
2016 - 2021 Rob van den Bos
2021 - heden Niek van Westen, lid van verdienste

Leden van Verdienste
Jan Tillemans
Gijs Ton
Moos Markesteijn
Patrick van Vooren
Niek van Westen