Welkom

op de website van de TTV Papendrecht!

Op deze website vindt u informatie over onze vereniging,
zoals bestuurssamenstelling, speelavonden, onze geschiedenis en de locatie.
Enkele foto's geven een indruk van onze gezellige vereniging
Tevens is er actuele informatie over de competitie: uitslagen, standen en persoonlijke resultaten.
Tenslotte kunt u in de agenda lezen welke teams wanneer moeten spelen
en wanneer er toernooien en andere evenementen gepland staan.
Opzeggen lidmaatschap: zie rubriek Informatie - lid worden
Ongewenst gedrag ? Meld dit bij het vertrouwenspunt van het NOC/NSF

HomeNieuwsInformatieEn dan ditCompetitieAgendaFoto'sContactSponsors

Verhoging contributies én consumptieprijzen
20 dec
2019

Per 1 januari 2020 zijn de contributies en de consumpties noodgedwongen bijgesteld. Dit is besloten in de Algemene Ledenvergadering van afgelopen woensdag, waar de begroting voor 2020 is vastgesteld.

Onze penningmeester Patrick van Vooren pleitte al een paar jaar om verhogingen, maar de leden wisten dit steeds uit te stellen. Na de presentatie van de vermoedelijke resultaten over het financiële jaar 2019 en de verwachtingen voor komend jaar waren verhogingen niet langer uit te stellen.

Er werd de leden nog een keuze voorgelegd om óf het een óf het ander te wijzigen, maar om te voorkomen dat er binnen korte tijd opnieuw aanpassingen nodig zouden zijn, heeft de vergadering ingestemd met een verhoging van de contributie van zowel de senioren als van de jeugd. (De vorige verhoging was per 1-1-2015). De verwachting is nu dat e.e.a. weer een lange tijd stabiel blijft.
Daarnaast wordt de jarenlang bevroren consumptieprijs van bier en limonades per 1-1-2020 met 25 cent verhoogd.

De leden wordt verzocht om de automatische kwartaaloverschrijvingen bij hun bank aan te passen.

Nieuwe contributie per 1-1-2020:
jeugd: € 30 per kwartaal
senioren: € 35 per kwartaal
donateurs: € 25 per jaar (ongewijzigd)