Welkom

op de website van de TTV Papendrecht!

Op deze website vindt u informatie over onze vereniging,
zoals bestuurssamenstelling, speelavonden, onze geschiedenis en de locatie.
Enkele foto's geven een indruk van onze gezellige vereniging
Tevens is er actuele informatie over de competitie: uitslagen, standen en persoonlijke resultaten.
Tenslotte kunt u in de agenda lezen welke teams wanneer moeten spelen
en wanneer er toernooien en andere evenementen gepland staan.
Opzeggen lidmaatschap: zie rubriek Informatie - lid worden
Ongewenst gedrag ? Meld dit bij het vertrouwenspunt van het NOC/NSF

HomeNieuwsInformatieEn dan ditCompetitieAgendaFoto'sContactSponsors

Nieuwe voorzitter en hééééél veel ander nieuws
06 okt
2021

Naast de Algemene Ledenvergadering over 2020 werd vandaag meteen maar even de begroting voor 2022 behandeld. Tevens werd een jubilaris en een vrijwilliger in het zonnetje gezet, werd een nieuwe voorzitter benoemd én was er eindelijk weer klaverjassen.

ALV 2020
In een goed gevulde kantine werd het wel en wee van de TTV Papendrecht in het verenigingsjaar 2020 besproken. Het jaarverslag werd zonder veel op- of aanmerkingen goedgekeurd. Ook de financiën werden door een kascontrolecommissie in orde bevonden, zodat aan de penningmeester Patrick van Vooren décharge verleend. In zijn dankwoord onderstreepte Patrick dat een deel van de eer aan Rin Viser toekomt.

Vrijwilliger van het jaar
Het is al een beetje traditie, tijdens de ALV wordt een vrijwilliger in het zonnetje gezet vor zijn inzet voor de club. Ditmaal werd aan jeugdlid Roberto den Hertog een bloemetje uitgereikt voor o.a. zijn ondersteuning van de jeugdtrainers.

Nieuwe voorzitter
Omdat de huidige voorzitter Rob van den Bos een huis laat bouwen in Zeeland en daar in de loop van volgend jaar naar toe verhuist, leek het verstandig om om te zien naar een vervanger en die werd gevonden in Niek van Westen. Niek was in de periode 1986-2003 al eens voorzitter en, op de oprichter Leen Rietveld na, de langst zittende voorzitter. Nu Niek niet meer aan de arbeidsmarkt deelneemt, wil hij deze functie wel weer vervullen. Tot tevredenheid van de aanwezigen overhandigde Rob de voorzitters"hamer" aan Niek.

Begroting 2022
Voor de penningmeester was het bijna ondoenlijk om na de lange coronaperiode een betrouwbare begroting op te stellen. Maar na uitleg over diverse aannames ging de vergadering akkoord met het voorstel.

Jubilaris
Er werd ook stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van Kees van Blitterswijk. De pen met inscriptie werd al lang geleden afgeschaft en tegenwoordig mag de jubilaris zelf een passend geschenk kiezen. Voor hem werd het een lekkere fles wiskey.

Klaverjassen
En eindelijk, na vele maanden duimendraaien, werd er vanaf half 9 weer geklaverjast. Een uitgebreid verslag is te lezen in de rubriek "En dan dit" elders op deze website, of klik hier.